Vad betyder Spelman?

Spelman kallas den som stod för dans- och ceremonimusik i det gamla svenska bondesamhället. Ofta mytomspunnen och romantiserad figur när han förekommer i sägner, där han gärna fått lära sig fiolspelet av Näcken eller liknande. Den som idag benämner sig spelman är troligen väl förtrogen med hur en spelmansstämma går till, kanske även organiserad i ett spelmansförbund och/eller ett.. Läs vidar på Wikipedia

musiker, speciellt folkmusiker

Synonym till Spelman?

äv. speleman musikant, musiker, lekare; folkmusiker; fiolspelare; glad som en spelman mycket glad, glad som en lärka


Läs mer om "Spelman" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Museum, Kameldjur, Kakadua, Gipsskiva, Spartansk, Konstiperad, Nattygsbord