Vad betyder Snobb?

En snobb är en person med en världsbild som baseras på att andra människor av olika skäl är av naturen underlägsna, till exempel på grund av intellekt, förmögenhet, utbildning eller släktskap. En snobb imiterar de vanor, attityder och livsstilar som kännetecknar den (högre) socialgrupp han/hon antingen tillhör eller vill tillhöra. Ursprunget av ordet snobb är omtvistat. Ordet kan t.. Läs vidar på Wikipedia

person som är överdrivet elegant i klädsel och uppträdande, sprätt; person som menar sig höra till en grupp med hög status: kultursnobb; fjant || -en; -ar

Synonym till Snobb?

sprätt, modelejon, dandy, elegant, estet, sprätthök, brat, snajdare, högfärdsblåsa; fjant


Läs mer om "Snobb" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Odds, Misstrogen, Blomsaft, Klibbigt, Upplag, Drivvagn, Mognadstid