Vad betyder Snitsla?

märka ut med snitslar || -de

Synonym till Snitsla?

utmärka med snitslar, märka ut, spåra


Slumpvalda ord:

Liktydigt, Transkription, Styrskena, Kraftledning, Markering, Redubbla, Systemvetenskap