Vad betyder Smide?

Smide är en process där en metall bearbetas så att plastisk deformation uppstår. Plastisk deformation innebär att man flyttar om i strukturen av atomer och molekyler i metallstycket. Det finns två typer av smide; kallsmide och varmsmide. Idag förekommer kallsmide hos plåtslagaren. Generellt så läggs metallstycket på ett städ och med hjälp av hammarslag förändrar man materialets inre.. Läs vidar på Wikipedia

det att smida; något som är smitt || -t; -n

Synonym till Smide?

smidning, smideri; smidd produkt, smidesarbete


Läs mer om "Smide" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kokspad, Portalfigur, Morskhet, Skogssnuva, Sik, Kommanditbolag, Shareware