Vad betyder Slagsida?

Ett fartyg sägs ha slagsida då det lutar åt endera sidan. Allvarlig slagsida kan uppstå på grund av förskjutning i lasten, på grund av vatten farkosten tagit in eller på grund av motsvarande speciella omständigheter. Det finns styrbords eller babords slagsida, alltefter om styrbords eller babords reling ligger lägst. Fartyg gungar i sjögång och lutar i hård vind. Om dessa rörelser f.. Läs vidar på Wikipedia

fartygs lutning åt ena sidan; (bildlig betydelse) ojämn balans, förryckta proportioner; få slagsida börja luta

Synonym till Slagsida?

bristande balans, lutning, övervikt, förskjutning, snedvridning, urspårning, överbetoning


Läs mer om "Slagsida" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kroppsfel, Helgon, Svenskhet, Tillsvidare, Folkmakt, Alludering, Verkan