Vad betyder Slackare?

(av engelska slacker 'slöfock') (ung) person med en angenämt lättjefull livsstil || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Slackare?

se slacker


Slumpvalda ord:

Futhark, Snoka, Engelsk, Vilsamhet, Dagcenter, Bokstavsbarn, Brahmansk