Vad betyder Skyttegrav?

En skyttegrav är en typ av militär fortifikation, som i sin enklaste form utgörs av ett manshögt dike med syfte att skydda personal och materiel i strid, samt för att underlätta att föra fram förstärkningar till ett hotat frontavsnitt från sidorna. Skyttegravar ordnas ofta i flera linjer så att man från de bakre linjerna fortfarande kan försvara ett avsnitt även om den främre linjen.. Läs vidar på Wikipedia

(äldre benämning på) skyttevärn (se detta ord) med förbindelsegravar

Synonym till Skyttegrav?

löpgrav, skyttevärn


Läs mer om "Skyttegrav" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fi, Lulla, Skogig, Eufori, Salvadoran, Kabin, Lantbrukare