Vad betyder Skyldra?

(militär term) hälsa med gevär eller sabel, salutera; skyldra gevär kommando att geväret skall hållas lodrätt framför vänstra delen av kroppen || -de

Synonym till Skyldra?

se salutera


Slumpvalda ord:

Jigg, Svalna, Pyrrusseger, Mangust, Klippblock, Ange, Piezoelektricitet