Vad betyder Skrockfull?

vidskeplig

Synonym till Skrockfull?

vidskeplig, full av vidskepelse


Läs mer om "Skrockfull" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

R, Kantsy, Alt, Underskriva, Knak, Radhus, Nynna