Vad betyder Skeppsgosse?

Skeppsgosse var en pojke eller ung man under utbildning till sjöman och/eller sjöbefäl ombord på ett fartyg. Skeppsgossar utbildades vintertid i land och sommartid till sjöss. Utbildningen omfattade såväl civil som militär utbildning som sjömanskap. == Se även == Skeppsgossekåren == Källor == Nationalencyklopedin === Fotnoter === ^ Concise Oxford Dictionary, Oxford University Pr.. Läs vidar på Wikipedia

(förr) pojke som utbildades till sjöman ombordfartyg

Synonym till Skeppsgosse?

jungman


Läs mer om "Skeppsgosse" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Chosefri, Hedersbevisning, Papperstiger, Landsortsbo, Generande, Biljakt, Bivax