Vad betyder Skada?

Skada kan avse: Skada – fel på något orsakat vid ett särskilt tillfälle == Sammansättningar == Brännskada – ett trauma (en skada) på huden som oftast orsakats av värme Pisksnärtsskada – nacksmärta eller eventuellt en nackskada som uppstår då huvudet kastas i olika riktningar Arbetsskada – fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som erhållits under arbetstid och/eller till f.. Läs vidar på Wikipedia

sår, vrickning, fraktur etc: en svår knäskada; det att något blir förstört och inte längre kan användas: maskinskada, skördeskador; (ekonomisk) förlust: försäkringsbolaget ersätter skadan; (några uttryck(et)) ta skada av något bli sämre eller fördärvad; ingen skada skedd ingenting har blivit förstört; ta skadan igen skaffa sig ersättning på annat sätt || -n; skador vålla skada, göra illa, förstöra; skadad (sport.) fysiskt hindrad att tävla; det skulle inte skada med ... det vore bra medicinsk term.. || -de

Synonym till Skada?


subst.

1. fel, defekt, skavank, vank, bristfällighet; kroppsskada, åkomma, sår, blessyr, kontusion, lesion; åverkan, förstörelse, skadegörelse, ohägn
2. förlust, avbräck, förtret, otjänst, men, nackdel, förfång, ogagn
3. synd, orätt, skam

verb
såra, göra illa, tillfoga skada, justera; vara till skada, lända till förfång; vålla skada, förstöra, fördärva, skamfila; försämra, skämma


Läs mer om "Skada" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Snedvridning, Guldland, Frisk, Djurhud, Trust, Sotare, Bonuspappa