Vad betyder Sjukgymnastik?

(sammanfattande benämning på) behandlingsformer som tränar upp muskulatur, arbetsförmåga, rörlighet i leder etcetera, även till exempel protesträning och förebyggande verksamhet

Synonym till Sjukgymnastik?

fysioterapi


Läs mer om "Sjukgymnastik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fermentering, Support, Erotomani, Dunkelhet, Myriad, Sittande, Orografisk