Vad betyder Siden?

Siden är ett tyg av silke med ursprung från Kina. Sedan cirka år 4000 f.Kr. har siden framställts där, och kunskapen har spritts till Indien och Japan, främst via utvandrande kineser. Tyget är ofta tunt och glansigt, men med förvånansvärd förmåga att värma, och mycket starkt. == Sidentyger == Det finns många olika sorters sidenkvaliteter, bland annat dupion (thaisiden), mullbärss.. Läs vidar på Wikipedia

tyg av silke || -et

Synonym till Siden?

sidentyg, vävt tyg av silke, silkestyg, silke; natursiden, råsiden, konstsiden, helsiden


Läs mer om "Siden" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skiljelinje, Syrtut, Pjolter, Gravand, Undra, Datamaskin, Vederkvickande