Vad betyder Sena?

Sena (latin tendo) är ett segt band av fibrös bindväv som förbinder skelettmuskler med, vanligen, skelettets ben. De flesta senor har ett runt tvärsnitt. Platta senor kallas aponeuroser eller senhinnor, till exempel palmaraponeurosen (aponeurosis palmaris). Somliga senor är så korta att de knappt går att skönja och man talar då om en muskel med ett "köttigt fäste", något som inte ska .. Läs vidar på Wikipedia

band av bindväv som fäster muskler vid skelettdelar || -n; senor

Synonym till Sena?

ligament, sträng, tåga, fiber


Läs mer om "Sena" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pollen, Mysigt, Georgism, Fungibel, Natriumbikarbonat, Friskara, Glasnost