Vad betyder Satsadverbial?

Satsadverbial är en satsdel som modifierar satsinnehållet som helhet och ofta uttrycker modalitet (möjligtvis, kanske, antagligen), talarens uppfattning om det sagda (lyckligtvis, förhoppningsvis) eller relaterar satsinnehållet till något i sammanhanget (alltså, dessutom, enligt x). Även andra adverbial, som till exempel sätter in satsinnehållet i ett tidsligt eller rumsligt sammanhang m.. Läs vidar på Wikipedia

talarattitydsadverbial adverbial som anger talarens egen inställning till det sagda, till exempel 'kanske', 'tyvärr', 'enligt min åsikt'

Synonym till Satsadverbial?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Startblock, Legering, Fullmakt, Flinade, Halvsur, Tuatara, Stormning