Vad betyder Satir?

Satir är en litterär uttrycksform, vars syfte är att förlöjliga eller håna någon eller något, ofta på ett "elegant och träffande sätt". Satir används ibland som retoriskt grepp, antingen för att provocera eller försätta motståndaren i försvarsposition, och kopplas ofta ihop med ironi, och kan i vissa fall utgöra en egen subgenre till humor. Satir finns bland annat i prosa, dikter.. Läs vidar på Wikipedia

bitskt förlöjligande i litterär form, ofta riktat mot samhällsföreteelser; satirisk skrift, teaterpjäs eller dylikt || -en; -er

Synonym till Satir?

hån, spydighet, elakhet, förlöjligande, sarkasm; förlöjligande skrift, persiflage


Läs mer om "Satir" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Luktorgan, Kapitalet, Revben, Kreationism, Numrera, Aralia, Uppskattning