Vad betyder Sammanhang?

(logisk) förbindelse, ordning, samband || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Sammanhang?


1. samband, samhörighet, förbindelse, situation; omgivning, kontext
2. reda, ordning, system; tema, röd tråd


Läs mer om "Sammanhang" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Parkeringsljus, Jovialisk, Squash, Skjutskicklig, Skydda, Signad, Firn