Vad betyder Samlas?

komma samman (på en plats): människor samlades på torget, dammråttor samlas under sängen || -des

Synonym till Samlas?

komma tillsammans, församlas, träffas, fylkas, skockas, sluta upp; samlas till sina fäder (högt.) avlida,


Slumpvalda ord:

Uppfinning, Bildtryck, Tillgodoseende, Manta, Kunskapsrik, Neutralisation, Telegram