Vad betyder Salpeter?

Salpeter (av lat. sal, salt och peter, klippa) är dels en benämning på salpetersyrans salter i allmänhet (även kallade nitrater), dels namnet på ett speciellt sådant salt, nämligen kaliumnitrat. Det kallas ibland även kalisalpeter för att skilja det från andra typer av salpeter. Salpeter förekommer i höga koncentrationer i guano. Salpeter är en viktig beståndsdel i svartkrut. Salpet.. Läs vidar på Wikipedia

kaliumnitrat kemiskt ämne som används som gödningsmedel || -n

Synonym till Salpeter?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Fixa, Kaplan, Inlaga, Cajunmat, Reproduktiv, Deleatur, Rom