Vad betyder Sala?

Sala är en tätort belägen i Västmanland; dock ligger delen öster om Sagån i Uppland. Sala är centralort i Sala kommun i Västmanlands län. I Sala återfinns Sala silvergruva samt Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Mitt i centrum ligger ett kvadratiskt kullerstenstorg, och några hundra meter därifrån finns Ekeby dammar, som är en del av det vattensystem som skapades till Sala Silvergr.. Läs vidar på Wikipedia

(vardagligt ord) samla pengar för ett gemensamt ändamål: sala till en present || -de

Synonym till Sala?

(vard.) samla ihop pengar, lämna bidrag, göra insamling, skramla, skrala


Läs mer om "Sala" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Konjunkturbarometer, Gallerimatta, Sektorisering, Perception, Alpstuga, Abilitet, Klockradio