Vad betyder Runa?

Runa har flera betydelser: Runor, forngermanskt skrivtecken Dödsruna, en kort levnadsbeskrivning av en nyligen avliden Runa (namn), ett kvinnonamn av nordiskt ursprung Runa (dikt), finsk folkdikt Runa (tidskrift), en tidskrift med folkloristiskt och antikvariskt innehåll Runa, en pseudonym för författaren Elisabeth Beskow (1870-1928) KGF Runa, gymnasieförening vid Vasaskolan, Gävle... Läs vidar på Wikipedia

forngermanskt skrivteckenminnes-, dödsruna se nekrolog || -n; runor
finsk folkdikt || -n; runor

Synonym till Runa?


1. forngermanskt skrivtecken, runtecken
2. nekrolog, minnesteckning, dödsruna, minnesruna


Läs mer om "Runa" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Utbordare, Rundrensa, Mono, Porplast, Skoja, Contortatall, Katolsk