Vad betyder Rost?

Rost är de spröda, porösa och vattenhaltiga järnoxider, vanligtvis bruna till rödbruna i färgen, som bildas då järn korroderar, eller rostar, i närvaro av vatten och syre (oxygen). På grund av rostens porösa natur skyddar det inte det underliggande järnet mot vidare korrosion. Rost kan också vara en spannmålssjukdom. Det finns tex svartrost, brunrost och gulrost. Rostangreppen bildas.. Läs vidar på Wikipedia

rödbrun beläggning av järnhydroxid på järnföremål som utsatts för fukt eller vatten || -en
brödrost || -en; -ar

Synonym till Rost?


1. korrosion, oxidering, järnoxid, beläggning, frätskada
2. växtsjukdom, svampsjukdom
eldstadsgaller, rostjärn, galler, grill; apparat för rostning, brödrost


Läs mer om "Rost" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hertz, Dansliknande, Commandostyrka, Beroende, Skyltning, Vigselakt, Godstransport