Synonym till Ringaste?

bittersta


Slumpvalda ord:

Persiska, Doare, Pedaltrampare, Kollektivjordbruk, Klot, Stupstock, Missionshus