Vad betyder Rimfrost?

Rimfrost är en form av frost. Den bildas när en vattenmättad luftmassa avsätter snökristaller på kalla föremål. Ett exempel på rimfrost är snötäckets blixtrande solreflexer på morgonen efter en kall natt. Luften har då avsatt platta snökristaller på snöytan. == Se även == Frost Dimfrost == Källor == === Noter === ^ Grundsten, Claes; Palmgren, Göran (2010). Fjällboken .. Läs vidar på Wikipedia

frusen dagg eller kondens i form av iskristallerföremål eller växtlighet

Synonym till Rimfrost?

tunn ishinna, iskristaller, frost, frusen dagg, rim


Läs mer om "Rimfrost" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Alstring, Nedtysta, Funderingar, Skippa, Svarvning, Stilbrytning, Krabba