Vad betyder Ridhus?

Ridhus är en byggnad för ridning, i anslutning till ett stall. De vanligaste måtten är 20*40m men ett ridhus kan varriera mycket i storlek, dressyrbanor är i regel 20*60m. Underlaget i ett ridhus kan variera, från sand eller torv till olika konstmaterial, det är av största vikt att man har ett underlag som sviktar utan att det bli för tungt för hästen att arbeta på. För att ridhuset s.. Läs vidar på Wikipedia

inomhusarena för ridning och (speciellt) för ridutbildning

Synonym till Ridhus?

hippodrom


Läs mer om "Ridhus" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Parlament, Blomstrande, Transpiration, Mezzotint, Kasinoekonomi, Konsumism, Eldgaffel