Vad betyder Retrospektiv?

som blickar tillbaka i tiden, som ger en återblick: en retrospektiv utställning (med verk från olika perioder) || -tretrospektiv utställning || -en; -er

Synonym till Retrospektiv?

tillbakablickande, återblickande


Läs mer om "Retrospektiv" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bengal, Axon, Utsortering, Belag, Medborgarvittne, Avmarschera, Hurts