Vad betyder Renhet?

Renhet, frånvaro av smuts och föroreningar. I naturvetenskapliga och tekniska sammanhang kan renhet definieras matematiskt, men människans uppfattning om huruvida den egna kroppen, maten eller andra föremål är rena eller smutsiga är högst subjektiv. == Religion == För rituell renhet inom hinduism, se Rituell renhet Begreppet "renhet" används inom många religioner och innebär att mån.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara ren; språkets renhet frihet från främmande inflytande || -en

Synonym till Renhet?

klarhet, äkthet; hygien; oskuld, kyskhet


Läs mer om "Renhet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Onatur, Polera, Enformighet, Pennfejd, Skiffra, Preussare, Fulltonig