Vad betyder Rackare?

Rackaren var bödelns dräng. Han ställde avrättningsplatsen i ordning inför förrättningen, plockade ned de döda som hängts och steglats och grävde ned dem i galgbacken, begravde självmördare i skogen, och om brottet ansågs skamligare kunde han även utdela vissa kroppsstraff (vilket annars en profoss gjorde). Rackaren användes även för att slakta och flå hästar samt avliva katter .. Läs vidar på Wikipedia

bov, skojare, filur; vara en rackare på något vara mycket duktig på något. (ålderdomligt ord) bödelsdräng; person som slaktade och flådde hästar || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Rackare?


1. skojare, skurk, bov; lymmel, slyngel, rackarunge; filur, skälm, spjuver, kanalje, lurifax; baddare, hejare
2. (åld.) bödelsdräng; hästslaktare, hudavdragare


Läs mer om "Rackare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Folklivsforskare, Grunge, Utrensning, Tuberkulin, Repellerande, Prefation, Bankfridag