Vad betyder Psykiatri?

Psykiatri är det område inom medicinen som handlar om psykiska störningar, psykisk ohälsa och personlighetsavvikelser i olika former. Psykiatrin omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar. Psykiatrin som disciplin utgår från psykopatologi och kan betraktas som en avknoppning från neurologin, det medicinska område som handlar om nervsystemet. Den moder.. Läs vidar på Wikipedia

läran om de psykiska sjukdomarna || -n

Synonym till Psykiatri?

vetenskapen om psykiska sjukdomar, psykopatologi


Läs mer om "Psykiatri" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Blusliv, Janusansikte, Choka, Huggkubbe, Nor, Hyperbol, Truga