Vad betyder Protest?

En protest är ett uttryck för en ståndpunkt emot en viss företeelse. Det kan vara mot nästan vad som helst, men oftast kommer en protest på ett tidigt stadium för att förhindra att någonting genomförs. == Se även == Demonstration Manifestation.. Läs vidar på Wikipedia

(öppen eller formell) invändning: inlägga protest; handlingen att protestera: de reste hem i protest; (mest förr); offentlig förklaring att en växel (se detta ord) inte inlösts i tid eller accepterats || -en; -er

Synonym till Protest?


1. invändning, motsägelse, gensaga, bestridande, klagomål, opinionsyttring, missnöjesyttring, demonstration, opposition, motreaktion, krångel, prut
2. växelprotest


Läs mer om "Protest" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Akta, Brottsrubricering, Spinnfiske, Hopkoppla, Yatzy, Symbolum, Loma