Vad betyder Proportionalitet?

Proportionalitet kan avse: Proportionalitet (matematik), en matematisk relation mellan två kvantiteter. Proportionalitet (fysik) Proportionalitetsprincipen, en juridisk princip enligt vilken en åtgärd bör stå i proportion till det man vill uppnå, i internationell juridik ett viktigt beaktande vid fastställandet av den militära nödvändigheten av en attack mot ett militärt mål. Proportio.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara proportionell; rimliga relationer: det måste råda proportionalitet mellan brott och straff || -en

Synonym till Proportionalitet?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lack, Missbrukare, Svecia, Reduplicera, Filmvurmare, Hemkallad, Firmatecknare