Vad betyder Privat?

Privat kan avse: Privatliv, ett ord som betyder personligt eller enskilt Privat sektor, den privata sektorn består enligt definition av hushåll och privatägda företag Privatperson, för att särskilja personen från eventuella titlar eller roller som denna också har Privata aktiebolag, handlas inte på en aktiebörs eller någon annan organiserad marknadsplats Privatskola, en typ av skola som.. Läs vidar på Wikipedia

enskild, (strängt) personlig: privata angelägenheter; inte offentlig: privat företagsamhet; privat bolag aktiebolag vars aktier inte handlas på den allmänna marknaden (motsats: publikt bolag); den privata sektorn den del av samhällsekonomin som inte stat eller kommun står för || neutr. =; -are

Synonym till Privat?

enskild, individuell, personlig, egen; intern, sluten; intim, förtrolig, en famille; hemlig, konfidentiell
Motsatsen till Privat

offentlig


Läs mer om "Privat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Varsamhet, Proformafaktura, Krigsplacering, Perkussionsinstrument, Jitterbugg, Dyrort, Inpiskad