Vad betyder Prevalens?

Prevalens, av latinets praevalens - överlägsenhet, dominans, är en epidemiologisk term som anger den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd. Man skiljer mellan prevalensen vid en viss tidpunkt, punktprevalens och prevalensen under en period, periodprevalens. Prevalensen beräknas så här: där a är antalet individer med ett tillstånd och b antale.. Läs vidar på Wikipedia

överlägsenhet (i antal), övervikt(medicinsk term) den andel av en viss befolkning som är sjuk i en viss sjukdom vid en viss tidpunkt || -en

Synonym till Prevalens?

övervikt, dominans, överlägsenhet


Läs mer om "Prevalens" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Glamour, Ger, Halterneck, Karat, Tjattrig, Bahytt, Eldhund