Vad betyder Preferensaktie?

Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier. Preferensaktier ger bättre rätt till bolagets tillgångar eller vinst än stamaktier vid konkurs eller likvidation. Aktier utgivna med utdelningspreferens ger aktieägaren särskild rätt till utdelning före innehavare av stamaktier, ibland med ett bestämt belopp ba.. Läs vidar på Wikipedia

aktie med företrädesrätt (till utdelning) framför övriga aktier (stamaktier)

Synonym till Preferensaktie?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Egenavgift, Spegel, Framtidshopp, Kolportage, Satte, Vemod, Petrologi