Vad betyder Polyfenol?

Polyfenoler är en kemisk ämnesklass som återfinns i växter. Den kännetecknas av att molekylerna innehåller flera fenolgrupper (hydroxigrupper bundna till bensenringar). De delas ytterligare in i grupperna tanniner, fenylpropanoider och flavonoider. Polyfenoler anses vara antioxidanter... Läs vidar på Wikipedia

(kem.) hydroxylgrupper bundna till aromatiska ringar, till exempel gallsyror; kan oxideras till plast || -en; -er

Synonym till Polyfenol?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gynekokrati, Slitstark, Patricier, Mik, Huvudskydd, Bakteriekultur, Fraktal