Vad betyder Pladdrig?

som pladdrar; fylld av pladder || -t; -are

Synonym till Pladdrig?

se pratig


Slumpvalda ord:

Kittlas, Benvit, Kranskulla, Republikan, Kraftledning, Renoverad, Novis