Vad betyder Ph?

PH, Ph, pH eller ph kan avse: pH – ett mått på surhetsgrad Poul Henningsen är känd under förkortningen PH och alla hans lampor har namnet PH. IATA:s kod för Polynesian Airlines ISO 3166-1 alpha-2 för Filippinerna .ph toppdomän för Filippinerna pH, picohenry PH, petahenry.. Läs vidar på Wikipedia

måttsurhetsgrad hos kemiska ämnen: ju lägre värde, desto surare || ett pH

Synonym till Ph?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bingospel, Sinnlighet, Benstomme, Transpiration, Dialysera, Avlysa, Storbutik