Vad betyder Pendling?

Pendling eller arbetspendling är regelbundet resande, oftast hemifrån till arbets- eller studieplats och tillbaka. Ordet pendling används typiskt endast om regelbundna resor där sträcka eller restid är icke-försumbar. Exempelvis säger man typiskt inte att man pendlar till arbetet om avståndet från hemmet är en cykeltur på 5 minuter. Gränsen mätt i kilometer, eller tid, för vad som e.. Läs vidar på Wikipedia

(speciellt) det att pendla (2) || -en; -ar

Synonym till Pendling?

oscillation, svängning


Läs mer om "Pendling" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Verkstadsindustri, Tokajer, Mycket, Lantbruksvetenskap, Skithuspapper, Linjedomare, Prefabrikation