Vad betyder Pastisch?

En pastisch är något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk. (En konstnär kan måla "som Rembrandt" under eget namn.) En pastisch kan också låna detaljer från olika konstverk och ställa samman dem på ett nytt sätt. Pastischer förekommer också inom andra konstyttringar såsom musik, litteratur, film, teater .. Läs vidar på Wikipedia

konstnärlig efterbildning i en annan tids eller annan konstnärs stil || -en; -er

Synonym till Pastisch?

avsiktlig efterbildning, stilhärmning, stilimitation, travesti, parodi


Läs mer om "Pastisch" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Jackpot, Kompostera, Glosa, Surfare, Folkslag, Extinktion, Tovsippa