Vad betyder Parian?

Parian (engelska: Parian Ware) är ett porslinsmaterial som används för tillverkning av mindre skulpturer, vanligen vitt. Det är inte glaserat och innehåller stor andel fältspat. Materialet bränns vid ca 1 200 °C, vilket ger en vit, matt yta, liknande något mellan gips och marmor... Läs vidar på Wikipedia

(egentlig betydelse) medlem av en låg kast i Sydindien; (bildlig betydelse) person på samhällets botten || -n; pl. parior, äv. -s

Synonym till Parian?

utstött varelse, utslagen, hemlös, olycksbarn; kastlös


Läs mer om "Parian" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Anbringande, Backspinn, Lyssticka, Luthersk, Bockande, Ktonisk, Rakt