Vad betyder Parallellogram?

En parallellogram är en fyrhörnig, plan geometrisk figur vars motstående sidor är parallella. Specialfall av parallellogrammer är kvadrater, rektanglar och romber. Arean av en parallellogram är lika med en sidas längd multiplicerat med det vinkelräta avståndet till motstående sida: I en parallellogram sammanfaller diagonalernas skärningspunkt med diagonalernas mittpunkter. I en parall.. Läs vidar på Wikipedia

fyrsiding vars motstående sidor är parallella || -men; -mer

Synonym till Parallellogram?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Assist, Kalk, Anskaffande, Ytterhalsduk, Plagioklas, Solospelare, Blindtablett