Vad betyder Panoptikon?

Panoptikon (av grekiska pan "all" och optikos "som hör till synen") kan syfta på Äldre benämning på vaxkabinett Svenska Panoptikon, ett vaxkabinett i Stockholm 1889-1924. Samling av olika föremål som förevisas offentligt, kuriosakabinett. Panoptikon (fängelse), en typ av fängelse med ett centralt övervakningstorn varifrån övervakaren ser allt. Datorstött informationssystem.. Läs vidar på Wikipedia

vaxkabinett || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Panoptikon?

vaxkabinett


Läs mer om "Panoptikon" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Piska, Funnits, Pucklig, Kanelen, Gravallvarlig, Eldhjul, Kopernikansk