Vad betyder Orenhet?

Orenhet har i religionernas liv varit en del i människans upplevelse av kontrasten mot det gudomliga, som förknippas med vit färg, eld och vatten. Orenheten framstår dels som kultisk-rituell, som i etniska religioners tabu-föreställningar, dels som moralisk i religionernas vidareutveckling. I första fallet beror orenhet av olika fysiska funktioner: menstruation, samlag, födelse, sjukdomar,.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara oren; något orent, smuts || -en; -er

Synonym till Orenhet?

orenlighet, förorening, smuts; besmittelse


Läs mer om "Orenhet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bigning, Polstra, Tekaka, Hyvla, Ekvation, Silvertacka, Ruva