Vad betyder Oftalmologi?

Oftalmologi (grekiska ophthalmos, öga, och logos, lära) är läran om ögat och dess sjukdomar. En läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar kallas oftalmolog. Wiktionary har ett uppslag om oftalmologi... Läs vidar på Wikipedia

vetenskapen om ögonen || -n

Synonym till Oftalmologi?

läran om ögonen, oftalmiatrik


Läs mer om "Oftalmologi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Psykoprofylax, Brugd, Spelsalong, Skvallrig, Framsynt, Kommandobrygga, Avliden