Vad betyder Nominalist?

anhängare av nominalismen || -en; -er

Synonym till Nominalist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Respirator, Upptrappning, Freesia, Tankesval, Korgverk, Kulturhus, Syskongrupp