Vad betyder Niding?

En niding är en skurk eller illgärningsman, i synnerhet en sådan som begått grova våldsbrott mot barn eller mot någon som ej varit i stånd till att försvara sig. Nidingsdåd vittnar om ett särskilt lågt eller fegt sinnelag hos gärningsmannen. Ursprungligen avsågs med niding en person som fick skymfas utan risk för påföljd, personen var "var mans niding". Vissa grova brott kallas nid.. Läs vidar på Wikipedia

skurk, odjur; var mans niding person som utsätts för kritik från alla håll, allmänt villebråd || -en; -ar

Synonym till Niding?

skändlig missdådare, feg usling, skurk, bov, brottsling, huligan, ligist, buse, avskum, odjur, vettvilling, illgärningsman


Läs mer om "Niding" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tonvikt, Omyntad, Outtalad, Chockerande, Ejder, Klassa, Herbicid