Vad betyder Namnge?

ge namn åt: namnge ett barn, ett fartyg, en ny djurart uppge namnet på: namnge sina medbrottslingar

Synonym till Namnge?

äv. namngiva ge namn åt, kalla, döpa; uppge namnet på, identifiera, avslöja, röja


Slumpvalda ord:

Vansinnig, Fagocyt, Perkolator, Amhara, Fann, Oceanografi, Harpning