Vad betyder Naivism?

Naivism, en riktning inom den moderna konsten som anknyter till barnens och folkkonstens naiva konstskapande. Naivismen bygger på att den utbildade konstnären vill återfå förmågan att betrakta världen genom barnets eller den oskolades ögon. Bildskapandet är ofta föreställande och berättande. Naivismen ska inte sammankopplas med naiv konst, där det senare ligger närmre företeelsen s.. Läs vidar på Wikipedia

en konstriktning med ett medvetet naivt (barnsligt) framställningssätt || -en

Synonym till Naivism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kattunge, Verklighetsskildrande, Ynglingasinne, Skyddsympning, Vikariat, Ruggig, Bantad