Vad betyder Multiplikationstecken?

Multiplikationstecken eller gångertecknet (× eller ·) är en symbol som används för att beteckna den matematiska operationen multiplikation och skrivs antingen som en halvhög punkt (·) som är placerad på samma nivå som ett plus- eller minustecken, eller som ett multiplikationskryss, × (ibland skrivet med ett större kryss). Multiplikationskrysset används framförallt i vardagssvenskan .. Läs vidar på Wikipedia

· eller ×

Synonym till Multiplikationstecken?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Medusa, Bestridande, Kontorisera, Svartmuskig, Schampo, Kollationering, Nobel