Vad betyder Millimeter?

En millimeter är 10−3 meter, alltså en tusendels meter. Det förkortas "mm". Millimeter kommer SI-prefixet milli. Längdenheten, eller delar därav, används normalt som standardmått vid konstruktion och tillverkning. 1 millimeter (mm) = 1/10 centimeter (cm) 1 millimeter (mm) = 1/100 decimeter (dm) 1 millimeter (mm) = 1/1000 meter (m) 1 millimeter (mm) = 1 000 mikrometer (μm) 1 millimeter³ .. Läs vidar på Wikipedia

(mm) en tusendels meter

Synonym till Millimeter?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hyresbelopp, Annektera, Regionbunden, Monokultur, Ugnseldfast, Asfaltblomma, Polonium